Pierwsza pomoc – kurs

W naszym kraju każdego roku umiera kilka tysięcy ludzi tylko z tego powodu, że obserwatorzy zdarzenia nie są w stanie udzielić pierwszej pomocy przed przybyciem karetki. Reakcją na te przerażające dane jest rosnąca liczba ofert dotyczących szkoleń z pierwszej pomocy, dzięki którym zdobędziemy wiedzę i umiejętności niezbędne do dobrego reagowania w chwili zagrożenia życia.

W jakiej formie odbyć kurs pierwszej pomocy?

Niektóre kursy pierwszej pomocy odbywa się za pomocą e-learningu. Zajęcia przez Internet są na pewno wygodniejsze i tańsze, jednakże nauka ma charakter nieco bardziej teoretyczny. Szkolenia tradycyjne wykorzystują specjalne fantomy do prowadzenia symulacji z pierwszej pomocy – są praktyczne.

Kursy pierwszej pomocy – elementy szkolenia

Tematy omawiane w czasie kursu, są uzależnione od ustaleń organizatorów z uczestnikami szkoleń. Z pewnością, powinny się w nim pojawić następujące elementy: zabezpieczenie miejsca wypadku, a także ewakuacja z zagrożonego miejsca. W części praktycznej powinniśmy dowiedzieć się, jak udrożnić drogi oddechowe, tamować krwotoki oraz co zrobić, w przypadku oparzeń elektrycznych czy zawału mięśnia sercowego.