Weryfikacja stanu gruntów – badania geologiczne

Prowadzone obecnie badania geologiczne wykorzystują nowoczesny sprzęt, który pozwala na dokładne określenie stanu gleby. Jakie czynności wykonuje się podczas tego typu czynności i komu należy je zlecić?

Badania geologiczne – ustalenie profilu litograficznego

Badania geologiczne prowadzone są w celu uzyskania precyzyjnych danych dotyczących specyfikacji gruntu. Do podstawowych procedur, jakie przeprowadzają specjaliści należą m.in. wiercenia badawcze, sondowanie dylatometrem, pobór próbek gruntu, ustalenie układu warstw podłoża. Dokładne zbadanie warunków gruntowych jest nieodzownym elementem przy każdym procesie budowlanym. Bez dokładnego sprawdzenia gruntów nieruchomościom może grozić pękanie stropów, a w skrajnych przypadkach katastrofa budowlana. Podmioty zajmujące się badaniami geologicznymi sporządzają wiele ważnych dokumentów, takich jak dokumentacje geologiczno-inżynierskie, operaty wodnoprawne, przeprowadzają ekspertyzy o stanie środowiska. W zakresie ich działania są też badania dotyczące geologii górniczej – wykonywanie badań elektrooporowych, przygotowywanie dokumentacji złóż, określanie zasobów.

Badania geologiczne – bardzo głębokie wiercenia

Działania związane ze sprawdzeniem składu gruntów odbywają się z wykorzystaniem różnych narzędzi. Specjalne urządzenia wiertnicze pobierają próbki do dalszych testów laboratoryjnych. Geolodzy wykorzystują zarówno podstawowy sprzęt, jak i zmechanizowane maszyny, które przeprowadzają bardzo głębokie odwierty. Należą do nich stożki sejsmiczne, sondy BAT. W czasie procesu stosuje się różne metody, takie jak sondowania SCPTu, BAT bądź dynamiczne. Dzięki nim można określić stopień plastyczności czy ściśliwość gruntu. Chcesz wykonać badanie geologiczne? Zleć to zadanie doświadczonym geologom posiadającym właściwe uprawnienia.