Jakie usługi świadczy tłumacz przysięgły języka rosyjskiego?

Po więcej szczegółów o tłumaczenia rosyjski Kraków kliknij tutaj

Ubiegłe lata to czas napływu do naszego kraju studentów i pracowników ze Wschodu. Najwięcej jest wśród nich Ukraińców oraz Rosjan. To sprawia, iż pojawił się popyt na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – przede wszystkim rosyjskiego, którego używa też znaczny odsetek obywateli Ukrainy. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te w głównej mierze są niezbędne do rozpoczęcia pracy czy też studiów w Polsce.

W jakich sytuacjach konieczne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do translacji różnego typu oficjalnych dokumentów wydanych przez organy państwowe z Białorusi, Rosji, Ukrainy bądź Kazachstanu. Należą do nich między innymi akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, certyfikaty potwierdzające zdobycie rozmaitych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, dowody osobiste oraz prawa jazdy, jak również świadectwa ukończenia szkół i maturalne. Poza tym należy mu powierzyć tłumaczenia rejestracji pojazdów, dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Kto może być tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym spoczywa duża odpowiedzialność. Z tej przyczyny, by wykonywać ten zawód, należy zdobyć odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien ukończyć studia lingwistyczne, a w następnej kolejności zdać egzamin państwowy potwierdzający jego umiejętności. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest oprócz tego posiadanie obywatelstwa UE i pełna zdolność prawna.

Kontakt z nami:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]