Dla kogo przeznaczone są badania psychologiczne kierowców?

Jeżeli chcesz zlecić badania kierowców Bielsko, wejdź na www.testybielsko.pl

Badania psychologiczne mają naprawdę szerokie zastosowanie. Stanowią nie tylko sposób lepszego poznania siebie, ale też określenia cech psychologicznych jednostki, które potrzebne są do wykonywania określonych prac. Spośród tych badań osobną grupę stanowią badania psychologiczne kierowców.

Badania psychologiczne kierowców – co się na nie składa?

Ci, którzy mają obowiązek wykonać badania psychotechniczne, bardzo często bardzo się ich obawiają. Tymczasem okazuje się, że naprawdę nie ma czego się bać. Komplet badań zbudowana jest z wywiadu psychologicznego, testów osobowościowych, testów przeznaczonych do określania ilorazu inteligencji oraz testów aparaturowych, które pozwalają określić chociażby szybkość reakcji. Testy inteligencji mają za zadanie ocenić zdolności intelektualne jednostki poddawanej badaniu. Testy osobowościowe badają cechy charakteru. Określają między innymi ekstra- oraz introwersję, psychotyzm i neurotyzm. W przypadku testów aparaturowych psycholog wykorzystuje aparat krzyżowy, miernik czasu reakcji, stereometr, wirometr oraz ciemnię. Testy nie nakładają konieczności żadnego wcześniejszego przygotowania. Osoby, które muszą nosić okulary, powinny jedynie pamiętać, by wziąć je na badanie.

Badania psychologiczne kierowców – kto musi się im poddać?

Badania kierowców są obowiązkowe między innymi kandydatów na kierowców zawodowych kategorii C1+E, C1, C+E, C, D1+E, D1, D+E i D. Przejść muszą je też osoby, które zamierzają wykonywać zawód egzaminatora bądź instruktora nauki jazdy. Są obowiązkowe dla kandydatów na operatorów wózków widłowych oraz kierowców taksówek. Należy dodać, że przejść je muszą również ci kierowcy, którzy stracili prawo jazdy w efekcie prowadzenia auta pod wpływem alkoholu. Ważność tego rodzaju badań jest różna i zależna od kategorii osób, które się im poddają. I tak chociażby w przypadku kierowców planujących odzyskać prawo jazdy po stracie dokumentu za prowadzenie pojazdu po spożyciu napoi alkoholowych badania te są bezterminowe. Trzeba wykonać je jedynie raz.

Kontakt z nami:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]