Badania wysokościowe – dla bezpieczeństwa na wysokości

Więcej informacji o badaniach wysokościowych Bielsko Biała - zajrzyj tutaj

Za pracę na wysokości uznaje się pracę wykonywaną na wysokości przekraczającej trzy metry ponad podłogą czy gruntem. Dotyczy to zatem prac głównie budowlanych, ale też pracowników wykonujących roboty remontowo–budowlane, elektryków i osoby reprezentujące wiele innych branż. Jak wyglądają tego rodzaju badania?

Charakter badań wysokościowych

Praca na wysokości, mimo iż zgodnie z przepisami BHP musi odbywać się z wykorzystaniem specjalnych akcesoriów, nie należy do bezpiecznych, w związku z tym badania wysokościowe mają na celu wyeliminowanie z niej osób, dla których może być niebezpieczna. Pracy tego typu nie mogą wykonywać osoby mające tendencje do zawrotów głowy, uskarżające się na zaburzenia równowagi czy wykazujące kłopoty ze wzrokiem. W obręb badań wysokościowych wchodzi więc pełna diagnostyka z zakresu okulistyki, neurologii oraz laryngologii (co ma wykryć kłopoty z błędnikiem i równowagą). Badania wykonuje się poddając osobę badaną prostym testom przy zastosowaniu specjalnej aparatury. W czasie badań można również wykryć choroby do tej pory niezdiagnozowane, będące zaś poważnym przeciwwskazaniem do robót na wysokości, ich wykonanie jest więc szczególnie ważne. Nie należy obawiać się, iż konieczne będzie przeznaczenie na te badania wiele czasu, bo istnieje możliwość przeprowadzenia pełnej diagnostyki nawet w ciągu jednego dnia.

Badania wysokościowe – jak długo są ważne?

Badania wysokościowe należy zrobić przed rozpoczęciem wykonywania pracy na wysokości, lecz nie oznacza to, że wystarczy wykonać je jednorazowo. Mając na uwadze, że podczas wykonywania pracy mogą pojawić się kłopoty ze zdrowiem, a także, iż tak stanowi prawo, badaniom wysokościowym należy poddawać się co 2-3 lata. Osoby, które przekroczyły pięćdziesiąt lat, muszą natomiast wykonywać je każdego roku.

Kontakt z nami:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]