Pomoc frankowiczom – jakie działania może podjąć kancelaria prawna?

Krakowska Kancelaria Czarniak Baszczyn specjalizuje się w sporach z bankami i innymi instytucjami z sektora finansowego, które oferują kredyty we frankachszwajcarskich lub polisolokaty. Wachlarz usług radcy prawnego Tomasza Baszczyna oraz adwokata Pawła Czarniaka jest szeroki – obejmuje występowanie w imieniu klientów w sprawach umów kredytowych obowiązujących, a także wypowiedzianych i spłaconych. Ponadto są to również postępowania o zmniejszenia salda zadłużenia, zwrot gotówki lub unieważnienie umów.

Kredyty frankowe – jaką wybrać kancelarię prawną?

Należy zdecydować się przede wszystkim na kancelarię, która już prowadziła sprawy właścicieli kredytów we frankach. Kancelaria Czarniak Baszczyn ma doświadczenie w pomocy frankowiczom i prowadziła spory z bankami, takimi jak Getin Noble Bank, Raiffeisen Bank Polska, Bank Millennium oraz mBank. Kancelaria ta dysponuje ponad 4-letnią praktyką w pomocy prawnej frankowiczom.
Co jest kluczowe w trakcie wyboru kancelarii prawnej wyspecjalizowanej w kredytach frankowych? Istotne, by inicjującym krokiem – przed przystąpieniem do jakichkolwiek innych działań – była skrupulatna analiza umowy kredytowej. Oprócz umowy przejrzenia wymagają również inne dokumenty – regulamin i aneksy. Na każdym etapie takiego postępowania kancelaria powinna służyć merytorycznym wsparciem i wiedzą, a także pomocą w sporządzaniu różnego typu dokumentów: pozwu, reklamacji, zawezwania do próby ugodowej i innych.

Kredyt we frankach szwajcarskich – pozew przeciwko bankowi

Właściwie przeprowadzone postępowanie sądowe może w rezultacie doprowadzić do unieważnienia lub odfrankowienia kredytu we frankach. Każda osoba, która posiada kredyt we frankach szwajcarskich i pragnie go np. przewalutować, powinna skorzystać z profesjonalnej pomocy w opracowaniu pozwu przeciwko bankowi o kredyt we frankach. Kancelaria Czarniak Baszczyn dochodzi zwrotu nadpłaconych rat, występuje do sądu o uznanie klauzul umownych przewidujących dowolne przeliczanie kredytu we frankach za nieobowiązujące, a nawet – w szczególnych przypadkach – doprowadza do unieważnienia umowy kredytowej.