Faktura proforma czyli tymczasowy rachunek sprzedaży

Co powinno się wiedzieć o faktura pro forma znaczenie?

Wszyscy, którzy prowadzą swoją firmę, ale również i gros osób dokonujących zakupów przez internet, spotkali się przynajmniej raz z fakturą proforma. Nie wszyscy jednakże wiedzą, czym de facto jest ten dokument i co go wyróżnia od tradycyjnej faktury.

Faktura proforma nie stanowi potwierdzenia zrealizowania usługi

W języku łacińskim pro forma znaczy „tymczasowo”, wobec tego nieraz można spotkać się z wyjaśnieniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I rzeczywiście, faktura tego typu nie jest dokumentem księgowym, z tej przyczyny nie uwzględnia się jej w księdze przychodów i rozchodów czy w ewidencji księgowej. Poleca się natomiast zatrzymać ją na przykład dla celów informacyjnych.

Faktura proforma winna być traktowana raczej jako dowód handlowy, który formą przedłożenia danej oferty. Nie stanowi dowodu kupna towaru czy zrealizowania usługi, czyli zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług nie nie może stanowić podłoża do odliczenia wykazanej w niej kwoty podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest ostateczna? Nie, dlatego że dotyczy sprzedaży bądź usługi, która jeszcze nie jest zrealizowana, więc warunki transakcji w niej przedłożone mogą w dalszym ciągu podlegać negocjacjom.

Faktura proforma nie zwalnia z obowiązku przekazania stosownej faktury VAT

Faktura proforma wygląda oraz zawiera podobne dane co faktura VAT, czyli:

  • datę oraz miejsce,
  • dane stron (wystawcy oraz odbiorcy),
  • nazwę towarów bądź usług, stanowiących przedmiot transakcji (wespół z wskazaniem ich ilości, jednostek miary itp.),
  • wartość netto oraz brutto (zarówno konkretnych towarów i usług, jak i wartość całości zamówienia) zapisana także słownie,
  • informacja o kwocie naliczonych zniżek,
  • stawka oraz naliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • wskazanie terminu zapłaty,
  • określenie terminu doręczenia towaru bądź realizacji usługi.

Taką fakturę trzeba oznaczyć dostrzegalnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”, żeby bez trudności można było odróżnić ten dokument od ostatecznej faktury VAT, generującej konsekwencje podatkowe. Należy także pamiętać, że ten rodzaj faktury nie zwalnia z konieczności przekazania klientowi wiążącej faktury VAT. Co ważne, faktury proforma nie wolno wystawić w momencie, kiedy odbiorca przeleje już przedpłatę czy też zapłaci w całości za przedmiot transakcji.