Co zrobić, jeśli kontrahent nie płaci? O automatycznej windykacji

Windykacja faktur. Uzyskaj więcej informacji na flobo.io.

Jest mnóstwo różnych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zrealizowane zlecenie. Problem z nieopłaconymi należnościami mają nie tylko przedsiębiorców, którzy oferują usługi B2B, lecz też firmy z profilem działalności ukierunkowanym na indywidualnych odbiorców.

Systematyczne ponawianie prośby o przelanie opłaty – o windykacji polubownej

Przedsiębiorca może dochodzić swojej własności poprzez proces windykacji długu. Choć termin ten prawie każdemu negatywnie się kojarzy, po prawdzie oznacza to procedurę w trakcie której wszczyna się w stosunku do dłużnika stosowne działania dopuszczone w aktualnych aktach prawnych. Działania te dążą do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, czyli cykliczne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. Gdy taka forma dochodzenia należności będzie nieskuteczna, dalszą opcją jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy kilkuset klientów i każdego miesiąca generuje taką samą ilość faktur oraz paragonów, prawdopodobieństwo, że jakiś procent opłat nie zostanie przelany w określonym czasie zdecydowanie się zwiększa. W organizacji całego procesu księgowania przelewów pomoże polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która ma także moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – skonfiguruj indywidualne scenariusze działań

Aplikacja Flobo nie tylko kontroluje, czy na rachunek wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w razie wykrycia jej braku w określonym terminie, inicjuje ona proces upominania o obowiązku opłacenia faktury. Właściciel firmy korzystający z tej aplikacji może przygotować własne harmonogramy czynności wszczynanych w stosunku do opieszałych klientów, definiując między innymi odstęp czasu między poszczególnymi wiadomościami upominającymi. Notyfikacja o nadciągającym terminie przelewu za fakturę wysyłana jest z aplikacji dodatkowo przed jego wygaśnięciem do tych klientów, którzy w poprzednim kwartale dwa razy wykonali przelew z opóźnieniem lub którzy nie dokonali przelewu w terminie w zeszłym okresie rozliczeniowym. Jeśli notyfikacje nie poskutkują, kolejnymi etapami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez robota Flobo jest przesłanie noty księgowej o równowartości 40 euro, a potem zgłoszenie informacji o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Na koniec, gdy wyliczone powyżej kroki zadziałają, aplikacja prześle sprawę do e-sądu.

Zastosowanie aplikacji do automatycznej księgowości i windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na kontrolowanie wpływających przelewów, a po paru miesiącach skutkuje również wyraźną poprawą terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]