Biznesowe ABC – noty księgowe na 40 euro

Potrzebujesz szczegółowych informacji dotyczących tego, jak wystawić notę księgową na 40 euro? Wejdź na https://flobo.io/opoznienia-w-platnosciach/nota-ksiegowa-na-40-euro/.

Osoby prowadzące firmę na pewnym etapie swojej działalności na ogół trafiają na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury w wyznaczonym terminie. Niecałe dziesięć lat temu był to ogromny problem dla biznesmenów. Szczęśliwie począwszy od 2013 roku w razie pojawienia się zwłoki w opłacaniu należności prawo polskie umożliwiło wystawianie opieszałym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku również na 70 lub 100 euro.

Kiedy zgodnie z ustawą można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na wyższe kwoty

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel ma prawo żądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej kompensaty zależna jest od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. Jeśli należności nie przekraczają 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, jednakże nie większej niż 50 tys. zł, wierzyciel od 2020 r. może z kolei wystawić notę w wysokości 70 euro, zaś gdy wysokość niezapłaconej należności przekracza 50 tys. zł – notę w wysokości 100 euro. Co istotne, taką notę można przekazać dłużnikowi bezzwłocznie po wystąpieniu opóźnienia z płatnością, co więcej bez obowiązku uprzedniego przypomnienia o upływie terminu. Należy jednakże zastanowić się czy wysłanie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 (albo więcej) euro nie zepsuje pielęgnowanych nierzadko przez długi okres czasu dobrych kontaktów partnerskich. Przecież przyczyną opóźnienia w przelaniu należności za fakturę może być jednorazowe przeoczenie czy krótkotrwałe problemy z wypłacalnością dłużnika, a nie jego intencjonalny zabieg. Dlatego też, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych etapów działań upominawczych.

Dowiedz się gdzie znaleźć generator not księgowych

Kiedy przedsiębiorca ostatecznie postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, w jaki sposób należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem prawo mówi o nocie w euro. Wytyczne w tym zakresie wyszczególniono w przytoczonym wyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w polskim złotym ustala się biorąc za podstawę średni kurs euro obwieszczony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin opłaty za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorcom rekomendujemy wypróbowanie generatora not księgowych, dostępnego nieodpłatnie przez Flobo – polską aplikację automatyzującą obsługę należności, która wyposażona jest również w kompleksowy moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]