Workowany Ekogroszek

Właściwości ekogroszku

Ekogroszek jest paliwem, które uzyskiwane jest z węgla kamiennego lub z węgla brunatnego. Ekogroszek, jak i sam węgiel ma postać stałą. Węgiel wykorzystywany do produkcji ekogroszku musi posiadać takie parametry fizykochemiczne, jak: zawartość siarki mniejsza niż 1%, a jednocześnie spełniać wymogi wysokiej kaloryczności tzn. przekraczającej 24 MJ na 1 kg substancji. Ponadto, istotnym jest, aby węgiel ten nie miał w swoim składzie dużej ilości wody oraz innych substancji niepalnych.

Zastosowanie ekogroszku

Ekogroszek jest wykorzystywany do produkcji energii w specjalnych kotłach retortowych. Wykorzystywany jest wówczas ekogroszek workowany, który jest odmierzony i gotowy do użycia. Ze względu na rozmiary ziaren, w zakresie 5-25 mm, ekogroszek może być stosowany w automatycznych dozownikach węgla.

Plusy stosowania ekogroszku

  • Wybór ekogroszku jako substancji do wytwarzania energii w gospodarstwach domowych oznacza dużo mniejszą emisję tlenków siarki, niż to ma miejsce w przypadku spalania innych węgli. Ekogroszek jest przez to uznawany za paliwo ekologiczne.
  • W porównaniu do spalania w kotłach rusztowych zasilanych ręcznie, powoduje obniżenie zawartości tlenku węgla, dioksyn, furanów oraz węglowodorów aromatycznych.
  • Spalanie ekogroszku generuje również dużo mniejszą ilość popiołu.