Rodzaje kontenerów na odpady

Nie szukaj już więcej! Tu kupisz pojemnik na śmieci metalowy

Nie wszystkie odpady mogą być wyrzucane do koszy na surowce zmieszane albo wtórne. Dotyczy to w szczególności tych, które są wytwarzane podczas wszelkiego typu prac budowlanych i remontów, a także odrzutów industrialnych. Należy je odwozić do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą przetworzone zgodnie z przepisami o odpadach. W wielu sytuacjach mogą jednak wyniknąć komplikacje związane z gromadzeniem i transportem odpadów. Aby się przed nimi ustrzec, trzeba wyposażyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Zwykłe i specjalistyczne kontenery na śmieci

Najpopularniejsze kontenery otwarte są dostosowane do przechowywania i transportu opakowań, gruzu, starych mebli i podobnych odpadów. Poza tym w użyciu są również kontenery uszczelniane, które doskonale zdają egzamin przy wywozie nieczystości płynnych i półpłynnych (m.in. tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są również konieczne w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, takie jak wióry metalowe, trociny czy granulaty. Proces ich załadunku ułatwia zamontowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najprostsze do przewożenia są rzecz jasna kontenery rolkowe, zaopatrzone w system usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery otwarte – dla przedsiębiorstw budowlanych i ekip sprzątających

Adresatami usług producentów kontenerów stalowych są różne podmioty. Pośród nich można znaleźć między innymi ekipy sprzątające i parające się opróżnianiem mieszkań, przedsiębiorstwa budowlane, a także wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na odpady decydują się podmioty oferujące usługi wywozu odpadów wielkogabarytowych i gruzu. Użyczają je one swoim klientom, a po wypełnieniu przewożą do punktu legalnego ich magazynowania bądź utylizacji.

Kontakt z nami:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]