Szkolenia ABI – informacja dla kandydatów

Administrator bezpieczeństwa informacji zajmuje się ochroną informacji o osobach fizycznych – termin ten został wprowadzony około 20 lat temu na mocy odpowiednich przepisów prawnych. Jaką wiedzę trzeba posiadać, żeby sprawować taką funkcję? Komu przyda się kurs ABI?

Szkolenia ABI – zdolność do czynności prawnych i specjalistyczna wiedza

Informacje o osobach fizycznych muszą podlegać ochronie, zwłaszcza współcześnie, kiedy możliwości wykorzystania poufnych danych jest zdecydowanie więcej. To zadecydowało, że powołano instytucję administratora bezpieczeństwa informacji, którego rolę może pełnić wyłącznie osoba fizyczna. Kandydat na administratora bezpieczeństwa informacji musi spełniać następujące wymagania: mieć pełną zdolność do czynności prawnych, nie być pozbawionym praw publicznych, posiadać kwalifikacje dotyczące ochrony danych. Ponadto kandydat musi dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. Według ustawy powołanie ABI jest fakultatywne.

Szkolenia ABI – zdobądź specjalistyczne uprawnienia

Funkcja administratora bezpieczeństwa informacji polega na nadzorowaniu stosowania norm związanych z ochroną danych osobowych. ABI prowadzi także specjalny rejestr danych. Na rynku dostępne są specjalistyczne szkolenia przygotowujące kandydatów na ABI. W trakcie szkolenia słuchacze poznają kluczowe terminy, takie jak zbiór danych osobowych, usuwanie danych osobowych, osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych, uzyskują aktualną wiedzę o regulacjach prawnych związanych z ochroną danych, uczą się realizować zadania ustawowe przypisane ABI, jak również uczą się jak rejestrować dane. Każdy uczestnik kursu dostaje imienne zaświadczenie potwierdzające posiadane uprawnienia, jak również dostęp do skryptów szkoleniowych i wzorów dokumentów.