Krakowska Kancelaria – negocjacje i mediacje w sporach

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. oferuje pomoc związaną z obsługą pozaprocesową i procesową zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów prawa handlowego. W skład zespołu Kancelarii wchodzą aplikanci radcowscy oraz radcowie prawni, którzy specjalizują się przede wszystkim w prawie cywilnym, prawie rodzinnym, a także w prawie pracy.

Kancelaria prawna w Krakowie – jakie sprawy podejmujemy

Przeważającą część naszej działalności stanowi prowadzenie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym sprawami rodzinnymi, prawem pracy oraz dochodzeniem odszkodowań. Obsługa prawna w tym zakresie polega na ciągłym kontakcie z Klientem, opracowaniu pism procesowych i pozaprocesowych, udziale w negocjacjach i mediacjach, a także reprezentacji przed sądami. Reprezentując naszych Klientów podejmujemy wszelkie działania, których celem jest zakończenie sprawy w sposób pozasądowy, co wpływa w szczególności na szybkość załatwienia sprawy, jak również zmniejszenie wydatków powiązanych z obsługą prawną.

Kancelaria prawna – doradztwo i obsługa prawna firm

Zakres pracy Kancelarii skupia się również na obsłudze prawnej przedsiębiorców, która obejmuje bieżące doradztwo i opiniowanie podejmowanych przez Klientów działań z prawnego punktu. Obsługa prawna ma głównie kompleksowy charakter. Udzielamy porad naszym klientom w każdej sferze ich działalności, co w praktyce obejmuje takie dziedziny jak prawo pracy, administracyjne, handlowe czy nawet podatkowe. Chcemy, aby nasi Klienci czuli się pewnie zlecając nam ochronę prawną swojej spółki, w związku z tym koncentrujemy się na aktywnym reagowaniu i zapobieganiu, co pozwala niwelować wszelkie negatywne konsekwencje prawne.