Kancelaria prawna – pozew przeciwko ubezpieczycielowi

Pokrzywdzony może wysuwać roszczenia względem sprawcy o naprawienie szkody. Również w razie krzywdy fizycznej ma prawo domagać się zadośćuczynienia. W wielu sytuacjach brak porozumienia między sprawcą szkody i poszkodowanym, z reguły co do wysokości odszkodowania. Kancelaria Czarniak Baszczyn ma szerokie doświadczenie w sporach i dochodzeniu odszkodowań, zwłaszcza od towarzystw ubezpieczeniowych. Prowadzone dotychczas postępowania dotyczyły zarówno odszkodowań za szkody osobowe, jak również szkody rzeczowe.

Sprawa o odszkodowanie – na jaką kancelarię się zdecydować?

Warto wybrać kancelarię, która prowadziła już tego typu postępowania – doświadczenie w sprawach odszkodowawczych będzie przydatne w kolejnych sprawach z tego obszaru prawa. Oferta kancelarii powinna być wszechstronna – rodzajów spraw odszkodowawczych jest wiele: może to być odszkodowanie za błąd medyczny, wypadek przy pracy bądź komunikacyjny, jak również wysokie koszty leczenia, zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby, szkody w mieniu czy pojeździei wiele innych.
Kancelaria Czarniak Baszczyn prowadzi wszelkie wspomniane powyżej typy postępowań, a także sprawy dotyczące postępowań służących odzyskiwaniu opłat likwidacyjnych od firm ubezpieczeniowych, umów ubezpieczeń na życie, świadczeń odszkodowawczych z polis OC i ubezpieczeń funduszy kapitałowych. W ramach obsługi prawnej przygotowuje dokumenty, jak m.in. pozwy o odszkodowanie od ubezpieczyciela i inne (np. w sytuacji rezygnacji z ubezpieczenia).

Pozew o odszkodowanie od ubezpieczyciela

Pozew o odszkodowanie od ubezpieczyciela należy złożyć w odpowiednim terminie – w przypadku szkód majątkowych najpóźniej do 3 lat od powstania szkody. W przypadku śmierci bliskiej osoby lub uszczerbku na zdrowiu przedawnienie takiego roszczenia upływa po dwudziestu latach. Złożenie pozwu zalecane jest dopiero wtedy, gdy wcześniejsze działania (negocjacje przedsądowe lub ugodowe) nie przyniosły spodziewanego skutku.